GK Remontowa SA

153

Miejsce w 2011:
180

Branża

stoczniowa

Siedziba

Gdańsk

Przychody ogółem

1 865 381 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 808 488 tys. zł

Zysk brutto

144 245 tys. zł

Zysk netto

122 111 tys. zł

Zatrudnienie

3 632 osoby

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.