Anwim SA

113

Miejsce w 2011:
122

Branża

paliwa - handel

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

2 508 093 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

2 505 214 tys. zł

Zysk brutto

2 663 tys. zł

Zysk netto

2 112 tys. zł

Zatrudnienie

240 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.