Nestle Polska SA

98

Miejsce w 2011:
105

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

2 816 906 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

2 797 129 tys. zł

Zysk brutto

231 552 tys. zł

Zysk netto

177 493 tys. zł

Zatrudnienie

3 210 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.