Jeronimo Martins Polska SA

4

Miejsce w 2011:
4

Siedziba

Kostrzyn

Przychody ogółem

28 996 725 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

28 907 849 tys. zł

Zysk brutto

b.d. tys. zł

Zysk netto

b.d. tys. zł

Zatrudnienie

39 341 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.