GK Synthos SA

31

Miejsce w 2011:
35

Siedziba

Oświęcim

Przychody ogółem

6 325 533 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

6 206 544 tys. zł

Zysk brutto

617 303 tys. zł

Zysk netto

585 214 tys. zł

Zatrudnienie

2 157 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.