Ikea Retail Sp. z o.o.

143

Miejsce w 2011:
157

Siedziba

Janki

Przychody ogółem

1 918 358 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

1 918 358 tys. zł

Zysk brutto

b.d. tys. zł

Zysk netto

b.d. tys. zł

Zatrudnienie

2 082 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.