Ferrero Polska Sp. z o.o.

97

Miejsce w 2011:
111

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

2 906 659 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

2 842 195 tys. zł

Zysk brutto

334 591 tys. zł

Zysk netto

307 047 tys. zł

Zatrudnienie

1 322 osoby

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.