GK Mostostal Warszawa SA

88

Miejsce w 2011:
72

Branża

budowlana

Siedziba

Warszawa

Przychody ogółem

3 234 140 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

3 189 011 tys. zł

Zysk brutto

-136 958 tys. zł

Zysk netto

-118 090 tys. zł

Zatrudnienie

5 960 osób

grupa kapitałowa lub firma przedstawiająca dane skonsolidowane , zgodnie z MSSF/MSR

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.