Kompania Węglowa SA

14

Miejsce w 2011:
13

Branża

górnictwo

Siedziba

Katowice

Przychody ogółem

11 730 004 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

10 720 643 tys. zł

Zysk brutto

196 740 tys. zł

Zysk netto

164 023 tys. zł

Zatrudnienie

60 177 osób

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.