PKN Orlen SA

1

Miejsce w 2011:
1

Branża

paliwowa

Siedziba

Płock

Przychody ogółem

90 361 420 tys. zł

Przychody ze sprzedaży

88 348 971 tys. zł

Zysk brutto

2 663 963 tys. zł

Zysk netto

2 127 798 tys. zł

Zatrudnienie

4 445 osób

bez uwzględnienia akcyzy , zgodnie z MSSF/MSR

Zmiana w rankingu w latach 2000 - 2012

UWAGA! Od 2008 roku redakcja zmieniła metodologię. W ubiegłych latach o pozycji w rankingu decydowały przychody ogółem. Obecnie są to przychody ze sprzedaży.